»Ny dom: Italien måste informera om hälsorisker med mobiltelefoner

»En domstol i Rom har beslutat att landets regering måste informera folket om hälsoriskerna med mobilanvändning. Beslutet, som inte har överklagats utan i ett uttalande från berörda ministrar tvärtom välkomnats, har nu vunnit laga kraft. En informationskampanj måste ha inletts i landet senast 16 juli 2019. Läs mer på MSN

Italien: »Den regionala förvaltningsdomstolen i Lazio begär en informationskampanj om hälsorisker med smarta telefoner

»Miljö-, hälsovårds- och utbildningsministerierna ska inom sex månader, var och en inom sitt eget kompetensområde, tillhandahålla en informationskampanj riktad till hela befolkningen om hur man bör använda mobiltelefoner och trådlösa telefoner samt om riskerna för hälsa och miljö i samband med felaktig användning av dessa enheter. Detta beslutades av den regionala förvaltningsdomstolen i Lazio […]

"Möjliga hälsorisker på grund av mobiltelefonanvändning övervakas kontinuerligt av hälsovårdsministeriet, i synnerhet efter klassificeringen av ”International Agency for Cancer Research” [IARC, ett WHO-organ] 2011 av radiofrekventa elektromagnetiska fält, som möjligen cancerframkallande för människor (kategori 2B) "
Läs mer på italienska i Repubblica eller: stå ut med en googleöversättning till engelska här !

The Lancet: »Den globala elektromagnetiska nedsmutsningen: det är dags att bedöma dess påverkan

» [... en] diskussion om den snabba globala spridningen av artificiella elektromagnetiska fält skulle nu vara lämplig. Det mest anmärkningsvärda är den fullständiga täckningen av radiofrekvent elektromagnetisk strålning, i stor utsträckning mikrovågsstrålning, som genereras för trådlös kommunikation och övervakningsteknik, eftersom ökande vetenskapliga bevis tyder på att långvarig exponering för radiofrekvent elektromagnetisk strålning har allvarliga biologiska och hälsoeffekter.« Läs hela artikeln på engelska i The Lancet (Open Access)

Debatt: »Oetiskt experiment i Umeå

»Riskera inte befolkningen hälsa i Umeå. Det saknas forskning om hälsoeffekter av 5G. Ett läkemedel skulle aldrig godkännas utan att läkemedlet prövats i förväg i kliniska studier. Därför finns det god grund att kalla införandet av 5G i Umeå för ett gigantiskt, oetiskt experiment med människor.
Det skriver en grupp forskare. Läs mer på Västerbottens-Kurirens hemsida

Underkategorier