»Elektrosmog« – det nya hälso- och miljögiftet?

Video från hela arrangemanget här! [på engelska med norsk text]

Arrangör: Einar Flydal i samarbete med "Arne Næss-professoratet i global rettferdighet og miljø" Oslo Universitet

Enligt våra myndigheter kan mikrovågorna från mobiler och annat trådlöst omöjligt göra skada. De hänvisar också till att forskningen inte är entydig, och att man inte har påvisat något sätt som sådan strålning kan få hälsomässiga effekter.

Enligt prof. em. Martin L. Pall, fysiker, genetiker och cellbiolog, har de "sovit på lektionen" och har fel på alla tre punkterna.

Läs mer: »Elektrosmog« – det nya hälso- och miljögiftet?

UK: Dr. Erica Mallery-Blythe - Elektromagnetisk Strålning, hälsa och barn

Tips från Alasdair Philips strålnings och EMF-expert från Powerwatch i England:
- Läkaren Erica Mallery-Blythe höll ett enastående föredrag nyligen om elektromagnetiska fält och deras möjliga [hälso-] effekter vid ett möte med "Läkarnas hälsoinitiativ om strålning och miljö" (PHIRE) som hon grundat. I det här talet tar hon upp svårigheten att göra korrekta uppskattningar av exponering , olika kända mekanistiska effekter av elektromagnetiska fält, och individuell känslighet hos människor för varierande exponering av olika slag.

»Detta är något av de bästa man hittar någonstans just nu för att lära sig om några av de möjliga effekterna av mobiltelefoner, trådlösa telefoner, WiFi och datorplattor«  -  och det är fritt tillgänglig på nätet på YouTube!

Underkategorier