Meddelande
  • Failed loading XML...

Små bildskärmar ger trötta ögon

»Allt fler drabbas av svåra ögonbesvär och kraftig huvudvärk efter många timmars tittande på olika bildskärmar. I en amerikansk undersökning uppger 70 procent att de får besvär när de tittar minst sex timmar om dagen på en dator, läsplatta eller smartphone. Även i Sverige bekräftas denna utveckling där också allt fler unga drabbas. Läs mer i/på Svenska Dagbladet här 

För en bredare belysning av besvär vid bildskärmsarbete se "Sjuk av bildskärm", av Gunni Nordström, låna på bibliotek här.

En sammanfattning av Gunni Nordströms bok "Mörkläggningen" hittar du här på Svenska Elektrikerförbundet

Kanada: Strålningsvarning från fd Microsoft VD

Den tidigare chefen för Microsoft i Kanada, Frank Clegg är nu landets främste förespråkare för säkerhet när det gäller trådlös telekommunikation.
Frank Clegg är ordförande för ”Canadians for Safe Technology (C4ST). - Jag har själv träffat alltför många personer som lider av ”överexponering” för strålning från trådlös teknik, säger Clegg.
Ingen vet hur många som är sjuka eller kommer att bli sjuka av strålningen, men forskare uppskattar att 3 % av befolkningen får en omedelbar reaktion. Många fler, runt 20 %, kommer att utveckla symtom med tiden.
» Jag uppmanar alla med oförklarliga kroniska hälsoproblem, även sömnproblem, att stänga av all trådlös utrustning i hemmet i en vecka och att notera vad som händer«
Läs mer på Vitality Magazine (på engelska)

Frankrike bromsar wifi i skolorna

»I Frankrike kan det med hänvisning till strålningsrisker bli stopp för wifi på dagis och i skolor upp till sjätte klass. Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten anser att det saknas vetenskaplig grund för ett sådant beslut. (TT)
Läs mer på Upsala Nya Tidning

SR P4: Utställning: det svåra livet som elöverkänslig

»Igår öppnades "Guldkalvens baksida" på Rydals museum - Åke Mokvists bildutställning om elöverkänsliga och deras levnadsvillkor.
Vår reporter Sara Kvist träffade en av de som lidit av elöverkänslighet i 20 år - en kvinna som besökte utställningen.
– Det tar ett tag (efter exponering) innan det blommar ut. Då får jag huvudvärk, svettas, frossa och sedan blir det kramp runt sköldkörteln. Hör och läs mer här på Sveriges Radio P4

Frankrike: Nya lagar om strålning (EMF)

Frankrike har nu klubbat nya lagar om:

  • förbud mot marknadsföring av mobiltelefoner som riktar sig till barn under 14 år
  • förbund mot trådlösa nätverk i barnkrubbor för barn under 3 år. Från början var intentionen att förbudet skulle gälla ända upp till 6 års ålder men nu är lekskolorna undantagna.

Angående elöverkänsliga, har man nu uppdragit till parlamentet att undersöka möjligheten att skapa områden med begränsad elektromagnetisk strålning, främst i urban miljö och att se vad som går att göra åt de elöverkänsligas problem i arbetsmiljön. Läs mer på franska på Le Monde

Underkategorier