Motionslista 2012

Den allmänna motionstiden pågår i samband med budgetpropositionen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag, motioner, om allt som riksdagen kan besluta om. Den allmänna motionstiden slutar 15 dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Slutdatum beror alltså på när budgetpropositionen lämnas.

Motioner relaterade till området elöverkänslighet, magnetfält, elektromagnetiska fält och hälsa:

Läs mer: Motionslista 2012

Motionslista 2011

Den allmänna motionstiden pågår i samband med budgetpropositionen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag, motioner, om allt som riksdagen kan besluta om. Den allmänna motionstiden slutade onsdagen 5 oktober.

Läs mer: Motionslista 2011

Motionslista 2009

Allmänna motionstiden pågår i samband med budgetpropositionen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag om allt som riksdagen kan besluta om. Årets allmänna motionstid slutade den 6 oktober.

Riksdagens ledamöter hade då lämnat in 3809 motioner. Det var 108 fler motioner jämfört med förra året

Läs mer: Motionslista 2009

Motionslista 2008

7 oktober 2008

Allmänna motionstiden pågår i samband med budgetpropositionen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag om allt som riksdagen kan besluta om. Årets allmänna motionstid slutade den 7 oktober. Riksdagens ledamöter hade då lämnat in 3701 motioner. Det var 390 fler motioner jämfört med förra året

Ett fåtal motioner har inlämnats beträffande elöverkänslighet och hälsorisker med elektromagnetisk strålning/mobiltelefoni. Motionerna kommer nu att skickas till riksdagens olika utskott som ska arbeta med förslagen.

Alla, nya eller gamla motioner kan sökas här!

Läs mer: Motionslista 2008

Motionslista 2007

2007 ÅRS MOTIONSLISTA

5 oktober 2007 – Årets Riksdagsmotioner
När den allmänna motionstiden slutade på fredagen hade ledamöterna lämnat in 3 311 motioner. Det var 892 fler motioner jämfört med förra året. – Siffran är preliminär, påpekar Riksdagens kammarkansli som tar emot och registrerar motionerna.

Ett fåtal motioner har inlämnats betr elöverkänslighet och hälsorisker med elektromagnetisk strålning/mobiltelefoni. Motionerna kommer nu att skickas till riksdagens olika utskott som ska arbeta med förslagen.

Läs mer: Motionslista 2007

Underkategorier