Debatt: »Är det frivilligt att en hel stad ska bestrålas?

»Att vara en stad i framkant kan vara att istället välja bort ännu mer elektromagnetisk strålning och hellre värna miljön och människors hälsa.

Ett helt digitaliserat samhälle – är det vad vi vill ha? Ett digitalt 5G-Umeå, är det vad folket vill ha? Det kommer att bli dyrt. Ny utrustning måste installeras, blir det sedan i hela landet handlar det om enorma resurser. Den första fasen, testen av 5G i Umeå är skattebetalarna med och betalar eftersom bland annat Umeå kommun och VLL är med. I presentationen av 5G projektet står att Umeå blir en än mer lättillgänglig stad.« Läs hela artikel på Folkbladet här

USA- NIH: »Hög exponering för radiofrekvent strålning kopplad till cancer hos han-råttor

USA:s National Institute of Environmental Health Sciences, NIEHS, ~ USA:s Nationella Institut för Miljömedicinsk Vetenskap, har nu gått ut med ett pressmeddelande:

»Det nationella toxikologiprogrammet (NTP) konstaterade att det finns tydliga bevis för att råttor av hankön som utsätts för höga nivåer av radiofrekvent strålning (RFR) som den som används i 2G- och 3G-mobiltelefoner utvecklade cancer i form av hjärttumörer, enligt de slutliga rapporterna som släpptes idag. Det fanns också några tecken på tumörer i hjärnan och binjurarna hos exponerade han-råttor.« Läs hela pressreleasen på NIH/NIEHS

Underkategorier