»Här är mobilerna förbjudna även på högstadiet

»Engelska skolan i Göteborg inför ett totalt mobilförbud för alla elever ända upp till och med årskurs nio. Förbudet gäller under hela skoldagen, även under rasterna. Syftet är att skapa arbetsro på lektionstid och få även de större eleverna att vara ute och röra sig på rasterna. Läs mer på SVT

Danmark: »Frankrike förbjuder mobiler i skolan – och vi bör göra detsamma

»Om inte vi ser till att skydda de unga, vem ska då göra det? Frågar specialistläkare och författare Imran Rashid.
[...] Flera skolor över hela landet har börjat experimentera med ett mobilförbud. Så är det till exempel på Hjallelseskolen i Odense, som sedan sommarlovet har hållit skolan mobilfri för eleverna. Och här upplever man redan positiv återkoppling.« Läs och titta på Danska TV2 (på danska)

Underkategorier