USA: »Varningen: Därför ska du aldrig sova med mobilen

» Sover du med din smarta telefon i sängen? Då kanske du ska sluta. Efter rön om att signaler från mobiltelefoner kan skada oss går nu Kaliforniens hälsodepartement ut med en varning. Varningen kommer efter studier som länkar samman hög användning med bland annat cancer och infertilitet. Men osäkerheten kring om och hur mycket telefoner skadar är fortfarande stor. Läs mer i Expressen

USA: »Hälsorisker kan kopplas till exponering för elektromagnetiska fält

Gravida kvinnor som exponeras för icke-joniserande strålning från magnetfält verkar ha en signifikant högre risk för missfall.

»En studie med [uppmätt] verklig exponering för icke-joniserande strålning från magnetfält för gravida kvinnor fann en signifikant ökad andel missfall. Detta ger nya bevis för deras [magnetfältens] potentiella hälsorisker. Läs mer i Science Daily

Kaiser Permanente-studien publicerades idag [2017-12-13] i tidskriften Scientific Reports (Nature Publishing Group).

Frankrike: »Totalförbud mot mobilttelefoner i skolan ska införas

»Frankrike ska införa ett totalt förbud för elever att använda mobiltelefoner i grundskolan och gymnasieskolor med början i september 2018, bekräftar utbildningsministern.
Telefoner är redan förbjudna i franska klassrum, men med början nästa skolår kommer eleverna inte tillåtas att ta fram dem vid pauser, lunchtider eller mellan lektionerna«. Läs mer på The Telegraph (på engelska)

»Skärpt förbud mot mobil bakom ratten

»Snart blir det förbjudet att ha mobiltelefonen i handen under bilkörning. Från och med den 1 februari 2018 får du inte längre svara på ett sms i bilkön, eller kolla vägbeskrivningen i telefonen medan du kör. Läs mer på Corren.se

Underkategorier