Debatt: »Så kan coronapandemin utvecklas till en "skärmdemi"

»Coronapandemin har fått skärmtiden att spränga alla vallar denna vår. Nu finns risken att vi halkar ner i digitala hjulspår som är så djupa att vi sedan inte kan ta oss ur dem, skriver Katarina Bjärvall.«

»nu är det i praktiken en naturkatastrof som ger monumentala medicinska, psykologiska, sociala, ekonomiska och politiska återverkningar « Läs hela artikeln på Dagens Nyheter