»Miljardprojektet ska säkra stadens strömförsörjning

»1,2 mil elkabel med en kapacitet på 400.000 volt grävs ner väster om Stockholm. Miljardprojektet ska säkra stadens framtida strömförsörjning – och får samtidigt bort störande högspänningsledningar från naturen. Läs mer  i Dagens Nyheter (Det handlar om att förlägga högspänningsledningar i kabel under jord istället för luftledningar i höga stolpar)

»Ingen fördel med egen skoldator

»Att få en egen dator eller surfplatta som högstadieelev har blivit allt vanligare. Men nu visar en studie att satsningen på personlig dator inte förbättrar studieresultaten. Läs mer i SvD (TT)

eller Aftonbladet  »Forskarna kom också fram till att elever med en egen surfplatta presenterar sämre i svenska än elever utan dator eller surfplatta.

– Det är bättre med ingenting alls än att ha surfplatta när det gäller det nationella provet i svenska.