» Dr Rea: Utlösande faktorer för elöverkänslighet

»Utlösande faktorer för elöverkänslighet

En mycket intressant video med den legendariske Dr William Rea som har stor erfarenhet av forskning och behandling av patienter som lider av elöverkänslighet och kemisk överkänslighet.

Dr Rea from Environmental Heath Center Dallas

Se videon på Youtube " - a presentation and Q&A by Dr. William Rea, M.D.. Dr. Rea presented his compelling evidence and recommendations for a healthier world at Creating Safe Havens in a Toxic, Electromagnetic World, a conference hosted by the International Institute for Building-Biology & Ecology. http://building-biology.org

USA: Magnetisk personlighet?

[Amerikanska] Forskare undersöker hur Weddellsälar navigerar under havsis.
»Weddellsälar tillbringar en stor del av sina liv med att simma och jaga byten under Antarktis havsis. Dessa marina däggdjur - som kan dyka ner hundratals meter i det iskalla vattnet i Södra ishavet under nästan en timme i sträck - måste ändå återvända till ytan för att ta ett andetag då och då.

Photo Credit: Peter Rejcek Scientists Lee Fuiman watches as a newly instrumented Weddell seal with a Video and Data recorder on it's hedd

Nyckeln till denna strategi är hål och sprickor i isen där sälar kan fånga några munnar av frisk luft innan nästa djupdykning. Djuren har visat en förbluffande förmåga att återfinna sådana andningshål från ett avstånd på en kilometer eller mer, de tar raka spåret tillbaka som de följde någon sorts biologisk GPS. Se filmen och läs mer på den statliga amerikanska polarforskningssidan The Antarctic Sun

»Elektrosmog« – det nya hälso- och miljögiftet?

Video från hela arrangemanget här! [på engelska med norsk text]

Arrangör: Einar Flydal i samarbete med "Arne Næss-professoratet i global rettferdighet og miljø" Oslo Universitet

Enligt våra myndigheter kan mikrovågorna från mobiler och annat trådlöst omöjligt göra skada. De hänvisar också till att forskningen inte är entydig, och att man inte har påvisat något sätt som sådan strålning kan få hälsomässiga effekter.

Enligt prof. em. Martin L. Pall, fysiker, genetiker och cellbiolog, har de "sovit på lektionen" och har fel på alla tre punkterna.

Läs mer: »Elektrosmog« – det nya hälso- och miljögiftet?

UK: Dr. Erica Mallery-Blythe - Elektromagnetisk Strålning, hälsa och barn

Tips från Alasdair Philips strålnings och EMF-expert från Powerwatch i England:
- Läkaren Erica Mallery-Blythe höll ett enastående föredrag nyligen om elektromagnetiska fält och deras möjliga [hälso-] effekter vid ett möte med "Läkarnas hälsoinitiativ om strålning och miljö" (PHIRE) som hon grundat. I det här talet tar hon upp svårigheten att göra korrekta uppskattningar av exponering , olika kända mekanistiska effekter av elektromagnetiska fält, och individuell känslighet hos människor för varierande exponering av olika slag.

»Detta är något av de bästa man hittar någonstans just nu för att lära sig om några av de möjliga effekterna av mobiltelefoner, trådlösa telefoner, WiFi och datorplattor«  -  och det är fritt tillgänglig på nätet på YouTube!