Motionslista 2017

Den allmänna motionstiden pågår i samband med budgetpropositionen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag, motioner, om allt som riksdagen kan besluta om. Den allmänna motionstiden slutar 15 dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Slutdatum beror alltså på när budgetpropositionen lämnas.

Vi har funnit 2 st motioner inom vårt intresseområde för 2017:

Motion 2017/18:3021 av Jan Lindholm (MP)
En strålningsfri skola

Motion 2017/18:3368 av Jan Lindholm (MP)
Moratorium för 5G

Motionslista 2015

Den allmänna motionstiden pågår i samband med budgetpropositionen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag, motioner, om allt som riksdagen kan besluta om. Den allmänna motionstiden slutar 15 dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Slutdatum beror alltså på när budgetpropositionen lämnas.

Motioner inom vårt intresseområde:

Läs mer: Motionslista 2015

Motionslista 2014

Den allmänna motionstiden pågår i samband med budgetpropositionen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag, motioner, om allt som riksdagen kan besluta om. Den allmänna motionstiden slutar 15 dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Slutdatum beror alltså på när budgetpropositionen lämnas.

Motioner om elöverkänslighet:

2014/15:854 Underlätta för personer med elöverkänslighet Motion 2014/15:854 av Roland Utbult (KD)

Läs mer: Motionslista 2014

Motionslista 2013

Den allmänna motionstiden pågår i samband med budgetpropositionen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag, motioner, om allt som riksdagen kan besluta om. Den allmänna motionstiden slutade i början på oktober.

Motioner om elöverkänslighet:

2013/14:Fö255 Försiktighetsprincipen på strålsäkerhetsområdet samt om vetenskaplig osäkerhet Motion 2013/14:Fö255 av Jan Lindholm (MP)

Läs mer: Motionslista 2013

Motionslista 2012

Den allmänna motionstiden pågår i samband med budgetpropositionen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag, motioner, om allt som riksdagen kan besluta om. Den allmänna motionstiden slutar 15 dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Slutdatum beror alltså på när budgetpropositionen lämnas.

Motioner relaterade till området elöverkänslighet, magnetfält, elektromagnetiska fält och hälsa:

Läs mer: Motionslista 2012

Motionslista 2011

Den allmänna motionstiden pågår i samband med budgetpropositionen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag, motioner, om allt som riksdagen kan besluta om. Den allmänna motionstiden slutade onsdagen 5 oktober.

Läs mer: Motionslista 2011