Motionslista 2015

Den allmänna motionstiden pågår i samband med budgetpropositionen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag, motioner, om allt som riksdagen kan besluta om. Den allmänna motionstiden slutar 15 dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Slutdatum beror alltså på när budgetpropositionen lämnas.

Motioner inom vårt intresseområde:

2015/16:1140 Vagabonderande strömmar Motion 2015/16:1140 av Jan Lindholm (MP)

- om kraftledningar:

2015/16:2363 Effektiv användning av marken Trafikutskottet Motion 2015/16:2363 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C)

- om försvarspolitiska frågor + elöverkänslighet (!)

Alla motioner hittar du här