Debatt: »5G - behöver vi det?

»Utbyggnaden av 5 G nätet har påbörjats i Sverige trots att över 200 forskare och läkare i Europa har gått samman och varnar för mycket allvarliga hälsorisker i och med detta. Strålningsvärdena kommer att vara långt över dem vi har i dag. Läs mer på Nerikes Allehanda

»5G-möte i Umeå: ”Det har varit en stor mörkläggning”

»Sedan planerna på Umeå som första teststad för 5G kom ut i augusti 2018 har Umeå-borna inte fått mer information och inte heller något tillfälle att få svar på frågor. Forskning om allvarliga hälsoeffekter från mikrovågsstrålning oroar. Vid informationsmötet den 3 juni ställdes många frågor, men många svar saknas. Läs mer på Epoch Times

Debatt: » – men vår oro består

»Forskning om samverkanseffekter av 5G och redan existerande strålning saknas ännu. Trots detta så ökar svenska företag och institutioner befintlig strålning utan betänkligheter för att bli ledande inom 5G-utvecklingen, skriver debattförfattarna.« Läs mer på Sundsvalls Tidning

Underkategorier