»Miljardprojektet ska säkra stadens strömförsörjning

»1,2 mil elkabel med en kapacitet på 400.000 volt grävs ner väster om Stockholm. Miljardprojektet ska säkra stadens framtida strömförsörjning – och får samtidigt bort störande högspänningsledningar från naturen. Läs mer  i Dagens Nyheter (Det handlar om att förlägga högspänningsledningar i kabel under jord istället för luftledningar i höga stolpar)