»Kraftledning i fokus på stormöte i Björkvik

» –  Mötet är föranlett av att Vattenfall kommer ut och vill prata om ledningsdragningarna med markägarna. Vi tänker att det finns mycket som markägaren behöver veta, som Vattenfall kanske inte är så intresserade att informera om, säger Magnus Molitor«.. Läs mer på Sörmlands Nyheter