Debatt: »Nya frekvenser är ett nytt skäl till oro för 5G

»Vi undrar varför man inte öppet diskuterar orsaken till att många länder och organisationer rekommenderar radikalt lägre gränsvärden för strålning än ICNIRP och Finland. Läs hela debattartikeln på Hufvudstadsbladet