Debatt: »Högbo bruk ska inte ha luftburna kraftledningar – gräv ner dem i stället

»Det hållbara samhället måste byggas i full samverkan och dessutom möta såväl dagens som morgondagens behov. Ett samhälle måste ha ambitioner att utvecklas. Men göra det utifrån hur våra samlade resurser nyttjas på bästa möjliga sätt.  Läs hela artikeln på Arbetarbladet