»Unika bostäder för elöverkänsliga utreds i Västervik

»Västerviks kommun kan bli först med att bygga unika bostäder för elöverkänsliga. Det är Elöverkänsligas förening i Kalmar län som via Funktionshinderrådet ställt frågan till kommunen. Det kommunala bostadsbolaget Västerviks bostads AB utreder nu möjligheten. Se och hör mer på SVT